činnost odpovědného zástupce provozovatele

          přímé provozování čistíren odpadních vod

          jednání s úřady a organizacemi - odbory životního prostředí, povodí, česká inspekce životního prostředí

          zajištění odběrů a rozborů odpadních vod a aktivačních směsí v akreditované laboratoři

          průběžná optimalizaci čistícího procesu

          technologické návrhy, projektová činnost

          změny a prodloužení vodoprávních povolení

          hlášení v rámci ISPOP, majetková a provozní evidence, výkazy pro statistický úřad, porovnání cen vodného a stočného

          zajištění pravidelné údržby a oprav strojů a zařízení