Provozování čistíren odpadních vod.

Dlouhodobé zkušenosti s technologiemi čištění odpadních vod, jejich navrhováním, projektováním, dodávek kompletních technologií, uváděním čistíren do provozu, vedením zkušebních a trvalých provozů, prováděním montážních a servisních prací.